Протестни действия на 28 и 29 май 2008
27 май 2008

Национална Федерация на Таксиметровите Водачи в България НФТВБ - Декларация

Уважаеми колеги.
Измина една година, откакто НФТВБ е поставила пред Министъра на транспорта и пред Комисията по транспорт в Народно събрание, искания за промени в Нормативната уредба, но до настоящия момент диалог няма.

В тази връзка НФТВБ взе решение таксиметровите водачи, по примера на колегите от товарния и автобусния транспорт да проведем протестни действия съвместно с тях на 28 и 29. Май 2008г. При условие, че нашите искания не бъдат приети, протестите ще продължат до постигане на поставените цели.

Уважаеми колеги.
Положението в таксиметровия бранш с всеки изминал ден, става все по-
нетърпимо и по- тежко за нас.Причините това да се случва са много и
разнопосочни, но след обстоен анализ ние ще Ви обърнем внимание на
няколко, които са от съществено значение за това непоносимо положение в
което сме поставени.
1.Непрекъснато нарастващите цени на горивата, които от своя страна оказват пряко и косвено въздействие върху таксиметровата услуга.
2.Пряката намеса на държавата в лицето на ИА “ АА “, и създаване на Нормативна уредба, възпрепятстваща развитието на дейността ни.
3.Наличие на сива икономика в бранша.
4.Нереални тарифи за превоз на пътници.
5.Лошо състояние на пътната инфраструктура.
6.Наличие на нелегални “таксиметрови автомобили”.
7.Непрекъснато увеличаване изискванията на държавата към нашата дейност, и същевременно абсолютно абдикиране от нейна страна спрямо нашите проблеми и мн.др.

Уважаеми колеги.
Измина една година, откакто НФТВБ е поставила пред Министъра на транспорта и пред Комисията по транспорт в Народно събрание, искания за промени в Нормативната уредба, но до настоящия момент диалог няма.

В тази връзка НФТВБ взе решение таксиметровите водачи, по примера на колегите от товарния и автобусния транспорт да проведем протестни действия съвместно с тях на 28 и 29. 05.2008г. При условие, че нашите искания не бъдат приети, протестите ще продължат до постигане на поставените цели.

Протестите ще преминат под мотото:
1.НЕ на сивата икономика в таксиметровия бранш
2.НЕ на нелегалните “таксиметрови автомобили”
3.НЕ на нереалните тарифи за превоз
4.НЕ на намесата на държавата в таксиметровия бранш
5.НЕ на корупцията в таксиметровия бранш

Исканията към управляващите са:
1.Предоставяне на пълна възможност за упражняване на граждански контрол върху средствата за пътната инфраструктура
2.Възстановяване на акцизи от горивата
3.Намаление на ДДС върху таксиметровата услуга
4.Приемане на внесените искания за промени на Закона за автомобилните превози
5.Предоставяне на пълна самостоятелност на таксиметровия бранш, за разрешаване на проблемите и осъществяване на дейността си.
6.Предоставяне възможност за създаване на ясни и точни правила за всички участници на пазара.
7.Предоставяне възможност за упражняване на граждански контрол от страна на бранша върху дейността на контролните органи


Председател на НФТВБ Яне Янков
Телефон за контакти : 0878 46 40 04

Последна промяна ( 08 август 2008 )