Предлаганите от МТИТС и ИА АА промени в ЗАП
Новини - Последни такси новини
27 декември 2009

Уважаеми колеги, НФТВБ продължава с коментари относно предлаганите от МТИТС и ИА "АА" предложения за промени в ЗАП.

Промените в закона за автомобилните превози 

1. Промени в §19, чл. 24а -ал. 5.

Общинските съвети определят максимална цена за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили,за територията на всяка отделна община -ал.6. Цените по ал. 5 се актуализират най-малко един път годишно или по искане на Министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията.

В становището си чиновниците са посочили като мотив: Загриженост за потребителя!!!

Наглост, цинизъм, клиентелизъм, арогантност и малоумие. Самозабравилият се Министър на ТИТС и неговите корумпирани чиновници от ИА "АА" са готови да обезсмислят философията на пазарната икономика, така както обезсмислиха съществуването на ЗАП, да нарушат няколко Закона, да предложат текстове противоречащи на други текстове от същия Закон, да допуснат на Р. България да бъде наложена предпазна клауза по глава транспорт, но да обслужат интересите на своите "реални работодатели", т.е. "виртуалните превозвачи" всъщност търговци на автомобили, на ефир и т.н.

Истинската причина за промените в ЗАП 

Вероятно искрящи банкноти са заслепили чиновниците от МТИТС и ИА "АА", които са забравили че грижата за потребителя е уредена в специален Закон за защита на потребителите.

В ЗАП би следвало да се предлагат промени които да допринесат за възраждане на тотално унищожената конкуренция, за връщане на изгубения добър имидж на таксиметровия водач, за облекчаване достъпа до пазара и т.н.

Нашето становище за промените в закона 

НФТВБ е убедена, че е необходимо да бъде въведена МИНИМАЛНА цена за таксиметров превоз на пътници. Друг вариант е да бъде въведена единна цена за всички автомобили на съответната община. И в двата случая това нещо може да се получи при наличието на пълен консенсус сред превозвачите и водачите.

Няма да допуснем в 100% частен бизнес, незаинтересовани субекти да ни определят цените по които да предлагаме услуга. В ЕВРОПА съществуват единни цени, но са определени с прякото участие и съгласие на браншовите организации.

Така предлаганият текст, не предполага участие на преките извършители на дейността в определяне на цената, а определяне от незаинтересован колективен орган, нямащ нищо общо с приходите и разходите по извършване на дейността. Не е невъзможно, но и не е лесно да съдиш колективен орган за нанесени щети, при евентуално определяне на нереално ниски цени.

Следва продължение.

Последна промяна ( 27 декември 2009 )