Коварните намерения на Министъра на транспорта и ИА АА
Новини - Последни такси новини
30 декември 2009

КОВАРНИТЕ НАМЕРЕНИЯ НА МИНИСТЪРА НА ТРАНСПОРТА, ИНФОРМАЦИОННИТЕ ТЕХНОЛОГИИ И СЪОБЩЕНИЯТА /ТИТС/ И ИА "АА" СПРЯМО ТАКСИМЕТРОВИТЕ ВОДАЧИ

Предлаганите от Министерство на ТИТС и ИА "АА" промени в ЗАП, нямаше да бъдат толкова смущаващи при условие, че действително се цели някаква регулация, каквато НФТВБ предлага още от 2007г.

Още тогава НФТВБ предложи на Министерство на ТИТС и на депутатите от 40-то Народно събрание,да се делегират права на Общините, съвместно с браншовите организации на таксиметровите водачи да определят единни цени, валидни за всяка отделна Община.

Това предложение не бе прието и изведнъж Министърът на ТИТС и ИА "АА" предлагат Общините да определят пределни "максимални" цени. 

Ние веднага си задаваме въпроса: Какво се цели с това предложение?

Отговорът намираме в последващите предложения за промени в ЗАП. Промени които предлагат 30% от наложените глоби от служителите на ИА "АА" спрямо таксиметровите водачи, да отиват за заплати на служителите на ИА "АА". Тоест, таксиметровият водач се превръща в донор на служителите от ИА "АА". 

Запознавайки се с последващите предложения за изменение и допълнение на ЗАП, прави впечатление високите глоби които се налагат на таксиметровите водачи за работа повече от 8,00 ч. на ден и повече от 48 ч. седмично.

При условие, че цената за таксиметров превоз се предлага да се определя от Общинските съвети, то коварните намерения на Министъра на ТИТС и ИА "АА" започват да прозират. И те в нашите очи изглеждат по следния начин: Общинският съвет е правно незаинтересован орган, който ще има правото да определя цена на таксиметровите водачи. 

При условие, че определената пределна цена е нереално ниска, то за да оцеляват таксиметровите водачи ще са принудени да работят повече от 8,00 часа на ден, което от своя страна автоматично ги прави нарушители на ЗАП, като за целта са предвидени глоби в особено големи размери които при второ и трето нарушение за една година достигат две-три хиляди лв. 

Това е една поредна изкуствено създадена порочна схема, която ще постави таксиметровия водач в положение на закононарушител, и ще даде допълнителна възможност на абсолютно вредните за бранша държавни чиновници от ИА "АА". Именно поради тази и други причини НФТВБ заявява категорично, че няма да допусне издевателства над таксиметровите водачи.

НФТВБ ще допусне пределна максимална цена, когато първо се определи минимална цена със съвместното участие на Общините и браншовите организации, като за целта последните трябва да декларират писменото си съгласие. НФТВБ ви уведомява че е изготвила проект за изменение и допълнение на ЗАП, различен от предлагания от Министъра на ТИТС и ИА "АА", като същият ще бъде качен на сайта на НФТВБ в първите дни на 2010 г.

Последна промяна ( 30 декември 2009 )