Такси Федерация Такси новини Отказване на къси курсове от страна на таксиметрови водачи - Официално становище на НФТВБ

Домейна се продава!

Домейна nftvb.com се продава! За контакти: тел. 0898615736

Безплатно

Такси
такси портал

Translation

Такси брояч

Отказване на къси курсове от страна на таксиметрови водачи - Официално становище на НФТВБ Печат Е-мейл
12 февруари 2008

Становище

по повод изявления на Спас Атанасов, председател на "Браншовата камара" на таксиметровите ПРЕВОЗВАЧИ от 08.02.2008 г. , излъчени по Канал 1 на БНТ

Уважаеми Потребители на таксиметровата услуга, Уважаеми журналисти, Уважаеми колеги таксиметрови водачи, Уважаеми г-н Атанасов.

Проблемите в таксиметровата дейност не се свеждат единствено до
отказването на къси курсове. Проблемите в таксиметровия бранш, доколкото това е възможно да се нарече бранш,са много на брой и разнопосочни и за тези проблеми ние представителите на таксиметровите водачи почти цяла година алармираме обществото, парламента, Министерство на транспорта, медиите и представителите на "виртуалните превозвачи", каквито са и г-н Спас Атанасов, Румен Крумов и Кирил Ризов.

 

НФТВБ неведнъж е инициирала срещи с Мин. на транспорта и Комисията по транспорт към Народното събрание с цел разрешаване на проблемите в таксиметровия бранш.
 
За огромно съжаление всичките тези срещи бяха проваляни от представителите на "виртуалните превозвачи" и техните създатели от ИААА. Всички действия на тези лица целят единствено да създадат лош имидж на таксиметровите водачи пред обществото,и да представят основните виновници за неволите, страданията и униженията на потребителите и тежкото положение на таксиметровите водачи, т.е. "виртуалните превозвачи" и държавните чиновници от ИААА като добрите феи, загрижени за проблемите на потребителите и на таксиметровите водачи.

Веднага някой ще си зададе въпроса: Каква е вината на превозвачите и чиновниците от ИААА,и толкова ли са добросъвестни таксиметровите водачи за да се опитваме да ги оневиняваме?

НФТВБ веднага ще ВИ отговори: Да. Основните виновници са те.
За да бъдем обаче по убедителни,ние ще посочим основните проблеми и причините довели до тях,като се надяваме да добиете по-ясна представа по отношение на източника на неволите,страданията и униженията на потребителите и тежкото положение на таксиметровите водачи.

1.Отказване на къси курсове

Причина: Финансово неизгодни предвид ниската първоначална такса и ниските тарифи определени от виртуалните превозвачи, освободени от всякакви данъчни задължения от услужливите чиновници от ИААА, които в нарушение на чл.5, чл.6, чл.12, чл.24 и чл.24а, от ЗАП, несъобразявайки се с чл.1 и чл.2 на приетата от Р.България европейска директива, са освободили т.нар. "Превозвачи" от задължението да плащат данъци за извършване на таксиметрова дейност, като са вменили това задължение на таксиметровите водачи и са ги поставили в положение на невъзможност за оцеляване.

2.Нерегламентирано завишаване цената на услугата /т.нар.помпи/

Причина: нереално ниската тарифа определена отново от виртуалните превозвачи, с цел да заблудят потребителя, че компанията “Х” превозва потребителите на най-ниска цена, а впоследствие се оказва, че това не е вярно. Въпросното нарушение е визирано в Наказателния кодекс като измама, но и е в нарушение на ЗЗК, която от своя страна не би следвало да допуска “дъмпинг”на цената на таксиметровата услуга.
 
3.Нерегламентирано договаряне на цена без да бъде включен таксиметровия апарат.

Причина:
Отново ниската първоначална такса и нереално
ниската тарифа определени от виртуалния превозвач.

4.Невъзпитано и грубо поведение от страна на таксиметровия водач.

Причина: Липсата на подготовка и подбор на кадрите от страна на служителите на ИААА, които са заинтересовани единствено от собствените си интереси и умишлено допускат недобросъвестни лица да получат удостоверения за таксиметрови водачи и след това да ги санкционират, но санкциите да остават в джобовете на държавните служители от ИААА или в техните протежета виртуалните превозвачи.

5.Невръщане на ресто от страна на таксиметровите водачи.

Причина: Неудоволетворение от малката сума която трябва да получи водача за извършената от него таксиметрова услуга. И тук основна причина е нереално ниската тарифа определена от виртуалния превозвач.

6.Превоз на пътници с мръсни и в недобро техническо състояние автомобили.
 
Причина: Липсата на средства за поддържане на добра хигиена,вследствие на нереално ниските тарифи определени от виртуалните превозвачи.

7.Неподдържане на добра лична хигиена от страна на водача.

Причина: Липсата на елементарна култура от страна на водача, както и липсата на подбор при допускането до таксиметровата дейност на такива лица от страна на служителите на ИААА.

Уважаеми Госпожи и Господа:
Всички тези престъпления спрямо Потребителя, за огромно съжаление не са единични случаи, а са масова практика сред водачите работещи под логото на т.нар. превозвачи обявили превоз на ниски тарифи. Ето и причината, поради която НФТВБ отправя основно обвиненията си към ИААА и виртуалните превозвачи, но без да оневинява недобросъвестните таксиметрови водачи.

Уважаеми Госпожи и Господа,
наред с горните проблеми, касаещи пряко взаимоотношенията таксиметров водач - потребител, са налице и други проблеми засягащи цялото общество и положението на таксиметровия водач в него. Тези проблеми са не по маловажни и следва да им бъде обърнато внимание, предвид обстоятелството, че засягат цялото българско общество.

1.Довеждането на приблизително 85% от таксиметровите водачи в България до невъзможност да се осигуряват здравно и пенсионно и невъзможност да обслужват данъчните си задължения.

Причина: Отново както и в предишните изброени случаи ниските тарифи въведени от “виртуалните превозвачи” и нарушението на ЗАП от страна на държавните чиновници от ИААА.

И сега би следвало да си зададем два логични въпроса:

1. Кой и защо има интерес това нещо да продължава?
2. Как представителите на таксиметровите водачи виждат разрешаването на проблемите касаещи взаимоотношенията таксиметров водач - потребител - общество?

На тези въпроси НФТВБ има готовност да отговори:
Както в началото споменахме, против промени целящи премахването на посочените по горе престъпления спрямо Обществото и Потребителя са единствено и само “виртуалните превозвачи” и държавните чиновници от ИААА.
 
Те са наясно, че липсата на нарушения от страна на техните водачи ще ги лиши от възможността да им налагат глоби, а това пък от своя страна ще ги лиши от недекларирани, чисти приходи в джобовете им. Само че тук веднага изниква въпроса: Какво печелят от наложена евентуална глоба ощетения потребител и обществото?
 
Отговор: Нищо. Напротив глобата, която евентуално ще заплати таксиметровия водач на превозвача или на държавния служител от ИААА, ще рефлектира отново върху ощетения потребител, предвид обстоятелството, че единствения източник на доходи на таксиметровия водач е Потребителя на таксиметрова услуга.
 
След този задълбочен анализ на положението в таксиметровия бранш идва ред и на отговора на втория въпрос: Как НФТВБ вижда разрешаването на проблемите?
 
За разлика от много други браншови организации, отправящи справедливи искания към държавата за отпускане на субсидии, намаление на данъчната тежест или ДДС, ние, представителите на таксиметровите водачи, независимо от обстоятелството, че имаме пълно основание да отправяме подобни искания, нито веднъж до настоящия момент не отправяме такива!
 
Единственото наше желание е свързано с промяна на ЗАП, хармонизирайки го с европейските директиви, които Република България е приела, която промяна ще даде възможност на всяка отделна Община , съвместно с браншовите организации да изготви правила и ред за извършване на таксиметровата дейност по начин, довеждащ до минимум престъпленията спрямо Потребителя и създаване на благоприятни условия за труд на таксиметровите водачи, което пък от своя страна ще допринесе за едни по-добри взаимоотношения таксиметров водач - потребител - общество.
 
Недопустимо е една вредна за Обществото, за Потребителя и за таксиметровия бранш държавна институция като ИААА, без да притежава нито един таксиметров автомобил, в 100% частен бизнес да “осъществява пряк контрол върху дейността и да поддържа правила създадени по времето на Комунизма, правила несъобразени с европейските практики и изисквания,несъответстващи на повишените изисквания на потребителите.
 
И за финал: При условие, че цялата общественост не застане твърдо зад исканията за промени в ЗАП, предложени от НФТВБ, то ние сме длъжни да Ви уведомим, че нищо добро не очаква Потребителя при запазване на така съществуващата Нормативна уредба.
Последна промяна ( 26 февруари 2008 )
 
< Предишна   Следваща >