Такси Федерация Такси новини Писмо до Йордан Мирчев

Домейна се продава!

Домейна nftvb.com се продава! За контакти: тел. 0898615736

Безплатно

Такси
такси портал

Translation

Такси брояч

Писмо до Йордан Мирчев Печат Е-мейл
30 юли 2008

НФТВБ - Национална Федерация на таксиметровите водачи в България


Адреси за контакти: http://www.nftvb.com , тел. 0878/464004,0884383056,0898732121
 
  На вниманието
  На г-н Йордан Мирчев
  Председател на комисията по
  Транспорт и съобщения при
  Народното събрание


  От: Яне Йорданов Янков гр.София, в качеството си на Председател
на Национална Федерация на Таксиметровите водачи в България / НФТВБ/
 
  Във връзка със: становище номер 02-00-30 от 25.04.2008г. на Министерство на транспорта, до г-н Йордан Мирчев - председател на комисия по транспорт и съобщения в Народно събрание
 
  Относно: проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози ? 854-01-36, внесен от Вас на 09.04.2008г.
 

Уважаеми г-н Мирчев,
Изразеното становище на Зам.Министър на Транспорта г-н Г.Петърнейчев по отношение на внесеният от г-н Митко Димитров, народен представител от ПП АТАКА законопроект, ме карат да си задам два въпроса:
  1. Как е възможно да сме имали толкова некомпетентен, невеж, неискрен и некоректен Заместник Министър на транспорта ?
  2. Какви искрящи и блещукащи неща са заслепили и замъглили разума на един Заместник Министър на транспорта, за да изрази това становище?
  - Същевременно изразеното становище за пореден път потвърждава нашето твърдение, че ЗАП е създаден да обслужва интересите на фирми, близки до управляващите и нямащи нищо общо с дейността таксиметров превоз на пътници, като ролята на държавните чиновници от Мин. на транспорта и ИА АА, е да съдейства и да подпомага осъществяването на тези интереси, независимо от обстоятелството,че за да обслужат въпросните интереси , са извършени престъпления спрямо десетки или стотици хиляди таксиметрови водачи и техните семейства, и е тотално унищожена конкуренцията в таксиметровия бранш, което от своя страна нанася огромни загуби на цялото българско Общество.

 


Уважаеми г-н Мирчев,
Въпросното становище е непрофесионално, некомпетентно и с невярно съдържание, и има една единствена цел:
  - Да заблуди и манипулира Народните представители при вземане на решение по предложения от Вас проектозакон.
  - Ще се опитам максимално кратко и точно да Ви обърна внимание на неточностите и неистините във въпросното становище:
  1.В точка 1. на изразеното от г-н Петърнейчев становище се визира регламент(ЕИО) ? 881/92 от 26.03.1992г.
  Уважаеми г-н Петърнейчев,
Всички се досещаме, но това трудно се доказва в България, защо Ви е хванала амнезия и сте забравили за Директива 96/26 ЕО на Съвета на Европа, която е от 1996г., т.е. четири години след визирания от Вас регламент от 1992, и която Директива е приета от Р. България и като страна член на Европейски съюз е била длъжна да въведе в Нормативната законова уредба. И в чл.1.ал.2 на Директива 96/26 ЕО е визирано:
  - професия на автомобилния превозвач на пътници се разбира дейността на всяко физическо лице или предприятие,извършващо обществени превози на пътници или превози на някои категории пътници срещу заплащане от страна на превозваното лице или организатора на превоза с помощта на моторни превозни средства, които според конструкцията или оборудването си могат да превозват повече от девет лица, включително водача,и които са предназначени за тази цел.

Именно поради тази причина предложеният законопроект не само не противоречи на европейските изисквания, но и следва незабавно да бъде приет от Народните представители.

Отделно от това, но не по-маловажно е и обстоятелството, че дейността таксиметров превоз на пътници съгласно ЗАП е на разрешителен режим, и за осъществяването и не следва да се изискват допълнителни регистрации,съществуващи в чл.12 на ЗАП и други подобни членове.

2.В точка 2. на изразеното от г-н Петърнейчев становище сме свидетели на разказване на приказки.Този "компетентен" Зам.Министър, обсебен от желанието си да обслужи интересите на определени фирми,услужливо е забравил че:
  2.1. Не годините, а техническото състояние и техническите характеристики на отделните видове автомобилите, следва да бъдат водещи при допуска до пазара. В коя друга държава,член на ЕС, освен Р.България е налице ограничаване достъпа до пазара на таксиметрова услуга чрез ограничаване в години?

Съгласен ли е г-н Петърнейчев да направим сравнение между автомобили, които според неговите виждания нямат право да извършват таксиметрова дейност, и автомобили които според неговите виждания извършват такава дейност. Г-н Петърнейчев визира и наличието на Държавна политика за обновление на таксиметровия парк.

Възможно е, но средства за успешното прилагане на тази политика до реално заетите в таксиметровия бранш не са пристигнали. Каква държавна политика има предвид г-н Петърнейчев при 100 % частен таксиметров бизнес у нас?


По надолу въодушевеният Зам. Министър продължава с некомпетентните си твърдения да се опитва да ни убеди, че каруцата е по-луксозна от карета. Да ама Не.
  В мотивите си в предложението за промени ние сме посочили за какви автомобили става дума.

По надолу самозабравилият се Зам. Министър се прави на неразбрал за какво неравноправно третиране на различен вид превозвачи става въпрос?

Уважаеми г-н Петърнейчев, става въпрос за това, че Вие и останалите автобусни превозвачи, превозвате десет пъти повече на брой пътници от леките таксиметрови а-ли, тролейбусните и трамвайните превозвачи с двадесет и повече пъти, а железопътните със хиляди повече пътници, но за нито един от изброените Вие не сте поставили подобни изисквания за ограничение чрез години.

Случайно ли е това ? Естествено че не. Това се вижда и от следващото Ви "компетентно" заключение, където загрижен за сигурността и безопасността на потребителите на таксиметрова услуга, предлагате автомобилите да отговарят на екологична норма евро 3, и да са оборудвани с една въздушна възглавница за водача!!!

От това Ваше предложение става ясно и чии интереси защитавате.
Това са интереси на тези които внасят автомобили специално за извършване на таксиметров превоз на пътници, оборудвани с една въздушна възглавница само за водача, а не както НФТВБ е изложила в мотивите си за автомобили оборудвани с минимум две въздушни възглавници.

По отношение на оборудвани автомобили с климатична система, то идеята е да са оборудвани с работеща климатична система,а не както е до настоящия момент с наличие на климатична система, на практика неработеща.Това явление е характерно за автомобилите на фирмите чиито интереси Вие ревностно защитавате.

3.В точка 3. на изразеното от г-н Петърнейчев становище затвърждава в нас убеждението, че таксиметровите водачи в Р.България са наказани да имат некомпетентен Зам.Министър на транспорта, който не е виждал, че в последните десет години производителите на леки автомобили все повече налагат на пазара мини ванове и ванове до 9 места, оборудвани с 5 врати, широки,удобни и комфортни с възможности за задоволяване на нарастналите потребности на клиентите.

За съжаление на потребителите обаче, вероятно извършването на дейност с такива автомобили не влиза в плановете на фирмите чиито интереси защитава г-н Петърнейчев, и поради тази причина не е успял да види подобни автомобили с 5 врати. Същевременно обаче, факта че са допуснали т.нар.маршрутни таксита, с една отваряща се врата и за неизвестно какъв брой пътници пригодени от товарни микробуси, извършват дублираща на таксиметровата дейност с леки автомобили дейност, без да е ясно по-кой закон и като какви са допуснати до пазара.

За тези автомобили г-н Петърнейчев не се притеснява, че се дублират както таксиметровата дейност с леки автомобили, така и автобусните линии на градския и междуградски транспорт.

Вероятно обаче г-н Петърнейчев е забравил, че Р.България е възприела пазарния механизъм и е недопустимо да се отстраняват от пазара едни субекти за сметка на други,чрез ограничения в нормативната уредба. Подобен род ограничения тотално унищожиха конкуренцията в таксиметровия бранш, доведоха реалните таксиметрови превозвачи до невъзможност да обслужват осигурителните и данъчните си задължения и поставиха в положение на длъжници към държавата и обществото десетки и стотици хиляди таксиметрови водачи и техните семейства. Именно поради тази причина, считаме че така предложения законопроект следва да бъде приет във възможно най-кратки срокове.
 
  Гр.София С уважение:
  12.05.2008г. / Яне Янков /

Последна промяна ( 09 юли 2009 )
 
< Предишна   Следваща >