Такси Федерация Такси новини Блог Проекто закон за изменение на ЗАП от НФТВБ

Домейна се продава!

Домейна nftvb.com се продава! За контакти: тел. 0898615736

Безплатно

Такси
такси портал

Translation

Такси брояч

Проекто закон за изменение на ЗАП от НФТВБ Печат Е-мейл
Новини - Последни такси новини
24 януари 2010

До Министъра на транспорта информационните технологии и съобщенията

КОПИЕ До Министър Председателя на Р.България

КОПИЕ До Председателя на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения в 41-во Народно Събрание

ПРОЕКТО – ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ /ЗАП/

От: Яне Йорданов Янков, гр.София, В качеството си на: Председател на Национална Федерация на Таксиметровите Водачи в България / НФТВБ/

Адрес за кореспонденция: гр.София 1233, ж.к.Банишора, ул.Странджа № 140, вх.В, ет.2, ап.50, тел.0878464004

ЗАКОН ЗА АВТОМОБИЛНИТЕ ПРЕВОЗИ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ I. Промяна чл.1.т.3 допълва … Контрола на таксиметровия превоз на пътници с леки автомобили се извършва от ПП КАТ, Общините и браншовите организации. чл.1 т.5 нов Редът за извършване на таксиметров превоз на пътници с леки автомобили се определя от всяка отделна Община с отделен Правилник.

Глава втора

ЛИЦЕНЗИРАНЕ И РЕГИСТРИРАНЕ IV. Промяна чл.6 (1) отпада … , или удостоверение за регистрация- за таксиметрови превози на пътници… Промяна на чл.6(3)т.1 – да се чете:(изм.-ДВ,бр.85 от 2006г.в сила от 01.01.2007г.) превоз на товари с пътни превозни средства или състав от пътни превозни средства с товароносимост до 3,5 тона или максимално допустима маса до 6 тона и леки автомобили до 9 места, включително мястото на водача, за които по силата на международни договори, по които Р.България е страна, се изисква разрешително. 

Мотиви: на основание чл.1ал.2 от приетата от Р.България директива 96/26/ЕО на ЕС, където е посочено, че професия на автомобилния превозвач на пътници се разбира дейността на всяко физическо лице извършващо обществени превози и на някои категории пътници срещу заплащане от страна на превозващото лице или организатора на превоза с помощта на моторни превозни средства, които според конструкцията или оборудването си могат да превозват повече от 9 лица, включително водача, и които са предназначени за тази цел.

Така предложеният от нас текст ще премахне наложената от предишното Народно събрание “Дискриминация”, спрямо таксиметровите водачи и същевременно ще даде възможност Нормативната уредба, касаеща таксиметровия превоз на пътници с леки автомобили да бъде хармонизирана и приведена в съответствие с приетата от Р.България Европейска директива 96/26/ЕО.

Професията, таксиметров превозвач е свободна професия което на практика означава, че всеки самостоятелен водач е отделно предприятие по смисъла на ЗАП.За да се извади таксиметровия бранш от сивата икономика,за да се възроди унищожената конкуренция е необходимо да бъдат формирани самостоятелни предприятия, като всяко отделно предприятие е организатор на дейността си и данъкоплатец.

Предоставянето на възможност за извършване на таксиметров превоз на пътници с леки автомобили до 9 места, включително мястото на водача, ще задоволи нарасналите потребности на потребителите, ще даде възможност на отделните региони да оборудват автомобилния си парк с таксиметрови автомобили отговарящи на изискванията на потребителите, ще даде възможност за по-голяма гъвкавост при избора на автомобили и естествено ще даде възможност за предлагане на услуга съобразена единствено с потребностите на Н.В.Потребителя.

Изваждането на таксиметровия бранш от контекста на ЗАП, ще го освободи от ненужните ограничения, създадени да обслужват единствено интересите на сивата икономика и ще даде възможност на предприемчивите и находчивите да развиват своя бизнес, което пък от своя страна ще възроди конкуренцията в бранша, и цялото това нещо ще бъде единствено в полза на Обществото, Държавата и Н.В.Потребителя.

ПРИМЕРИ:

1.Съществуващата до настоящия момент Нормативна уредба не допуска таксиметров превоз на пътници с леки автомобили да се извършва с леки автомобили, които са конструирани с повече или по-малко от 4+1места. Така действащата нормативна уредба принуждава едно семейство с 3 деца, да използва услугите на 2 таксиметрови автомобила, вместо да има възможност да си наеме 1 лек таксиметров автомобил, който е конструиран и регистриран като лек автомобил с 5+1 или 6+1 места.

2.Съществуващата до настоящия момент Нормативна уредба принуждава таксиметровите превозвачи да извършват двойна регистрация, при условие че дейността таксиметров превоз на пътници с леки автомобили е на разрешителен режим. На практика всеки превозвач се регистрира веднъж съвсем ненужно в Изпълнителна агенция “Автомобилна администрация” /ИА “АА “/, така нареченото “вписване в лицензия”, и след това още веднъж в отделната община откъдето получава съответното разрешително за извършване на таксиметров превоз на пътници. ОЧАКВАНИ

РЕЗУЛТАТИ:

1.Всяка една отделна община ще получи възможността чрез своя общинска наредба да определя редът и начинът по който отделния превозвач да осъществява дейността си, т.е. всеки превозвач се явява в отделната община с определен набор от документи и получава разрешителното си за извършване на дейност. Премахва се съществуващата да настоящия момент и съвсем ненужна двойна регистрация.

2.Всяка отделна община ще получи възможност да определи вида и броя на отделните автомобили съобразно изискванията на потребителя: - В морските и планински курорти изпитват остра необходимост от предлагане на услуга с леки автомобили с 5+1 или 6+1 места, джипове и т.н. - В малките селища с автомобили с по-големи багажници и по издръжливи на разбитите пътища. - В по-големите градове например от автомобили по-висок клас или по- малък но по – маневрени, с оглед натоварения трафик и недостига на места за паркиране. И накрая в заключение:-Философията и духа на пазарния механизъм не предвиждат ненужни ограничения, спъващи развитието на бизнеса, а напротив, идеята на пазарния механизъм е да се даде максимална свобода на бизнеса за самостоятелно развитие и свободна и лоялна конкуренция.

III.В чл.12(1) да се чете:- Таксиметров превоз на пътници може да се извършва от превозвачи или водачи притежаващи разрешително за таксиметров превоз на пътници с леки автомобили. (2) се отменя:- (3) се отменя (4) се отменя (5) се отменя (6) се отменя (7) се отменя (8) се отменя чл.12а се отменя

Мотиви: След обстойни анализи съдържащи наблюдение състоянието на автомобилния парк към настоящия момент в България, сравнение със състоянието на автомобилните паркове на водещи европейски страни като Германия,Италия,Испания,Финландия,Гърция, Великобритания и др., запознаване с нормативните изисквания в тези страни и съпоставяйки нашата нормативна уредба с тяхната е видно, че: Единствената нормативна уредба ограничаваща допуска до пазара, чрез ограничаване в години е нормативната уредба на Р.България.

Въпросното ограничение противоречи на приетата от Р.България “Европейска директива” касаеща превоза на пътници, която автоматично би следвало да бъде въведена с приемането на Р.България за член на Европейския съюз. И естествено,това е произвело и ефекта, с чиято цел е създадено това ограничение, а именно: Тотално унищожение на конкуренцията в таксиметровия бранш.

Насочване на конкуренцията в неправилната посока,състояща се в оборудване на таксиметровия автомобилен парк с автомобили по- нисък клас, поради обстоятелството, че новите луксозни автомобили са достатъчно скъпи за таксиметровия превозвач в Р.България, за да не може същият да си позволи да закупи.

Това насочване към предлагане на услуга с автомобили от по-нисък клас е вредно както за потребителя на таксиметрова услуга така и за конкуренцията в бранша.Никой не може да ни убеди, че един автомобил от среден и нисък клас от типа,/ деу матиз, хюндай атос, сузуки алто, фиат панда, шевролет авео, шкода фабиа и т.н./ които в последно време наводниха таксиметровия автомобилен парк в Р.България, са по-безопасни, по-комфортни и по луксозни от автомобили като 6-7 годишни от типа,/ Мерцедес, Ситроен С-5, БМВ, Ауди, Фолксваген Пасат, Пежо 607, Волво и др./, които автомобили могат да се закупят на по- ниска цена от новите автомобили от по- нисък и среден клас, посочени по-горе.

Същевременно с изброените луксозни автомобили, е възможно да се предлага далеч по-безопасна за потребителите и водачите услуга, далеч по-луксозна и по-комфортна с цел по-пълното задоволяване потребностите на клиента. Ограничаването допуска до пазара на таксиметрова услуга,чрез ограничение в годините, е произвел и друг негативен ефект върху автомобилния парк, а именно: Предлагане на услуга с автомобили, отговарящи на изискването на закона за години, но не отговарящи на технически изисквания за годност.

Налице са случаи със самозапалили се таксиметрови автомобили, с пътно-транспортни произшествия вследствие технически неизправни таксиметрови автомобили, като единствено щастливата случайност е предпазила пътниците и водачите от по-сериозни последствия. Ограничаването допуска до пазара на таксиметрова услуга чрез години, противоречи и на Закона за защита на потребителя, поради обстоятелството че това ограничава Н.В.Потребителя от възможността, той самия да определи какъв автомобил да ползва. Ограничаването допуска до пазара на таксиметровия автомобил чрез ограничаване на години е Дискриминация спрямо таксиметровите превозвачи на леки автомобили, поради обстоятелството, че такова ограничение не е наложено в далеч по-опасни за пътуване родове транспорт, с много по-голям брой пътници в едно превозно средство, като например; въздушен, воден, железопътен и пътен. Като пример ще посоча, че автобусите които превозват по 40-50 пътника, т.е. в десетки пъти повече на брой пътници, изискване за първоначална регистрация до 5 години не е наложено.

За всички превозни средства би следвало да има само две определения: - “Годен” или “Негоден”.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. В условията на световна икономическа криза е престъпление от страна на държавата да принуждава частните превозвачи да извършват дейността с нови автомобили. Стойността на един нов европейски автомобил от висок и среден клас е от порядъка на 50 000 – 100 000 лв. Дори и по евтините корейски автомобили от по-висок клас струват около 30 000 – 40 000 лв. Един европейски автомобил от висок клас и в отлично състояние на около 100 000 км, на около 6-7 години от типа на Мерцедес, Ауди, БМВ, Волво, Ситроен и др. е от порядъка на 10 000 – 20 000 лв. Такъв тип автомобили са далеч по комфортни и по – безопасни от корейските автомобили, и струват значително по-евтино, т.е. с по-малко вложени средства превозвачите ще имат възможност да предлагат по-качествена и по-безопасна услуга на потребителите, и по този начин ще имат възможността да компенсират намалялото потребление на таксиметрова услуга.

Това ще даде възможност на превозвачите да не повишават драстично цената за таксиметров превоз, което при тези икономически условия ще бъде равносилно на самоунищожение.

РАЗДЕЛ II. СПЕЦИАЛИЗИРАНИ И СЛУЧАЙНИ АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ. ТАКСИМЕТРОВИ ПРЕВОЗИ НА ПЪТНИЦИ

Чл.24(1) да се чете:- Таксиметровите превози на пътници се извършват от превозвачи, или от водачи с леки автомобили, с електронен таксиметров апарат с фискална памет, по ред определен в правилника на всяка Община, след издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници (2) се отменя (3) да се чете:- Изискванията към водачите на леки таксиметрови автомобили се определя от Правилника на съответната Община.

Чл.24а(1) да се чете:- Разрешението за таксиметров превоз на пътници се издава от кмета на общината или от упълномощено от него длъжностно лице за всеки отделен автомобил. (2) Разрешението по ал.1 се издава въз основа на:

1.Заявление от данъчно задълженото лице 2.отменя се: 4. отменя се: 5. да се чете: - Удостоверение, че данъчно задълженото лице няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по законов ред. (3) не се променя (4)да се чете:- Общинският съвет определя броя на таксиметровите автомобили работещи на територията на общината, както и условията и реда за тяхното разпределение между данъчно задължените лица. -

Мотиви : През изминалите десет години, в които организацията, осъществяването на дейността и контрола от една държавна агенция/ визирам Изпълнителна агенция автомобилна администрация/, спрямо 100 / сто/ % частен бизнес, какъвто представлява таксиметров превоз на пътници с леки автомобили, доказа по- безспорен начин, че намесата на държавни служители е вредна за бранша, вредна за потребителя, вредна за Обществото и Държавата като цяло.

От прилаганата практика в почти всички европейски държави е видно, че организацията,осъществяването и контрола на таксиметровата дейност, се осъществява от отделните региони / общини/, със съдействието на синдикалните / браншовите / организации. За сравнение: През изминалите 2004г.,2005г., 2006г., 2007г. и 2008г. в Р.България, постъпленията от таксиметров превоз с леки автомобили е средно 3 800 000лв. патентен данък и около 6 500 000лв. от осигуровки, при 49 800 водачи и над 30 000 автомобила. Във Финландия по официални данни при 10 500 !!! таксиметрови леки автомобила реализираният годишен оборот е в размер на 750 000 000 евро, а приходите в държавния бюджет около 150 000 000 евро.

Ограничения със години във Финландия няма, а да се стимулират превозвачите да оборудват таксиметровия парк с нови автомобили, Държавата е приела закон, който дава възможност на всеки таксиметров водач, закупил нов автомобил да ползва преференции в размер на 20% от стойността на автомобила.Това нещо се практикува и в други европейски страни като Гърция и т.н. За информация само ще отбележим, че във Финландия ДДС върху таксиметровата услуга е само 8 % , но постъпленията от ДДС са 50-60 милиона евро годишно, а в Р.България постъпленията от ДДС от таксиметрова услуга са 0 лв. Във връзка с ограничението наложено в чл.24(2) от ЗАП, отнасящо се до възможност за осъществяване на дейност с автомобили от датата на първоначална регистрация на които не са изтекли повече от 10 години, ще го определим като еднакво вредно и дискриминационно, както към потребителите така и към водачите.

В Англия например, таксиметровата услуга с ретро автомобил е най-скъпо платена, и представлява атракция за потребителите. В българските курорти таксиметровите водачи изпитват остра необходимост за предоставяне възможност потребителят да получи по-разнообразна и атрактивна услуга. Но основният аргумент и по-това ограничение е приетата от Р.България “Европейска директива” за превоз на пътници, която отхвърля възможността да се ограничава дейността “чрез ограничение в години”.

Уважаеми Г-жи и Г-да Народни Представители, предлагайки въпросните промени в ЗАП ние си даваме сметка, че “доброжелателите” на таксиметровия бранш ще се опитат да извадят аргументи и въпроси от типа:

  • 1. Няма ли да се напълни автопарка със стари и в лошо техническо състояние автомобили?
  • 2.Кой ще осъществява контрола?
  • 3.Няма ли да се получи пълна анархия на таксиметровия пазар и т.н.?

На въпроси от подобен род, ще отговорим преди тяхното задаване. НФТВБ е отговорна браншова организация с обществено полезна дейност, и е създадена с цел да подобри отношенията между потребител и водач, да повиши културата на обслужване от страна на водачите, да повиши жизненото равнище на заетите в таксиметровия бранш и същевременно да спомогне за подобряване условията на труд.

С цел да не се допусне автомобилния парк да започне да се оборудва с автомобили в недобро техническо състояние, ние предвиждаме съвместно с общините да въведем по-високи изисквания за автомобилите, състоящо се в задължителен обем на купе и багажник, минимум четири въздушни възглавници/аербег/, отличен външен и вътрешен вид, климатик и др.

Премахването на ограничението с години, ще даде възможност на техническите пунктове да не издават удостоверение за техническа годност на автомобил, който може да е и на 2 години, но да не отговаря на съвременните представи и изисквания на потребителя, но може да е и на 8-9 години и да задоволява изцяло потребностите на клиента.

По отношение на контрола: Общините и органите на МВР със съдействието на браншовите организации имат сили и желание да се справят с трагичното състояние до което е доведен таксиметровия бранш, и при условие, че им бъде дадена такава възможност, то успехите ще бъдат налице, и в близките две-три години таксиметровата дейност в България ще се изправи на крака, и ползата от нейното съществуване ще усетят потребителите на таксиметрова услуга, таксиметровите водачи, и Обществото и Държавата като цяло.

Още през 1989-1990 г. се доказа, че Държавата е лош стопанин и всяка нейна намеса в бизнеса е пагубна. Това се потвърждава и от състоянието на таксиметровия превоз, където е налице 100% пряка намеса на Държавата.

И в заключение: Идеята на предлаганите промени е с цел възраждане на тотално унищожената конкуренция в таксиметровия бранш чрез въвеждане на ясни правила и осъществяване на ефективен контрол, но по начин освобождаващ , а не както до настоящия момент ограничаващ в името на корпоративни интереси и сивата икономика. В по-трагично състояние от това, в което се намира понастоящем , таксиметровия бранш не може да бъде поставен.

 С уважение: Яне Янков 08.01.2010г. / Председател НФТВБ /

 
< Предишна   Следваща >